Συλλογικές Συμβάσεις (ΣΣΕ)

Οι συλλογικές συμβάσεις (ΣΣΕ) κάτω από τη διαρκή επίθεση όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα και με συσσωρευμενές τις ευθύνες του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, έχουν χάσει την ισχύ τους. Παρουσιάζουμε τις τελευταίες συλλογικές συμβάσεις όχι για να κάνουμε μνημόσυνο αλλά γιατί οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δε θεωρούν τις απώλειες στα χρόνια της κρίσης τελεσίδικες ή τις αντιμετωπίζουμε με τη λαϊκή ρήση ως «περασμένα-ξεχασμένα». 
Για το ΠΑΜΕ και τις δυνάμεις που συσπειρώνονται σε αυτό, η αναπλήρωση των απωλειών και η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποτελούν διεκδίκηση άμεσης πάλης όλων των εργαζόμενων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων
ΠΑΜΕ webradio