Καθαριστριών

Τηλέφωνο:
2104173597
Διεύθυνση:
Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Ομηρίδου Σκυλίτση 19, Πειραιάς, 185 31
ΠΑΜΕ webradio