ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ||Αίτημα για τριμερή με την ερογοδοσία των “Δήμητρα”

Η νέα εργοδοσία των “Δήμητρα”, ο συνεταιρισμός SYNKA, προχωρά τις τελευταίες μέρες σε μεθοδεύσεις, ζητώντας από εργαζομένους της επιχείρησης, να υπογράψουν “ιδιωτικό συμφωνητικό”-παγίδα, με αστείες προφάσεις, παραπλανώντας τους συναδέλφους ως προς τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αποδοχή του εγγράφου αυτού, στις εργασιακές τους σχέσεις.

Για τον λόγο αυτό το ο Κερκυραϊκός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων κατέθεσε αίτημα για τριμερή την Δευτέρα 29 Ιούνη 2020 στο Τμήμα Κέρκυρας του ΣΕΠΕ. Το περιεχόμενο του αιτήματος έχει ως εξής:

Τις τελευταίες μέρες η νέα εργοδοσία των super market “Δήμητρα” διακινεί έγγραφο με τον τίτλο “Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης Εργασιακής Σχέσης”, προσπαθώντας να αποσπάσει την υπογραφή των εργαζομένων. Γνωρίζουμε ότι, σε περίπτωση διάδοχης κατάστασης, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο νέος ιδιοκτήτης (SYNKA) είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει όλους τους υπάρχοντες εργαζόμενους, με τις συμβάσεις-σχέσεις εργασίας που είχαν. Γνωρίζουμε ότι είναι υποχρεωμένος να αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων της παλιάς εργοδοσίας έναντι των εργαζομένων. Γνωρίζουμε επίσης ότι για την πραγματοποίηση των παραπάνω δεν θα πρέπει από τους εργαζόμενους να υπογραφεί καμία νέα σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

Το προαναφερόμενο “Ιδιωτικό Συμφωνητικό”, πέρα από το γεγονός ότι δεν θα έπρεπε να έχει υπάρξει, περιλαμβάνει άρθρα-παγίδες για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως το έχουμε καταγγείλει δημόσια. Για τον λόγο αυτό ζητάμε τριμερή συνάντηση, ώστε η εργοδοσία να δεσμευτεί και επίσημα ότι θα αποσύρει το έγγραφο αυτό και ότι δεν θα ξαναδιακινήσει τέτοιου είδους έγγραφα, προσπαθώντας να αποσπάσει υπογραφές από τους εργαζόμενους. Παράλληλα, ζητάμε από την Υπηρεσία σας να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε κανείς εργαζόμενος να μην χάσει την δουλειά του, καθώς και σε κανένα να μην τροποποιηθεί (προς το χειρότερο) η σύμβασή του.

You May Also Like

ΠΑΜΕ webradio